Bestyrelsesmøde 130930

  1.                                                                                                    1. oktober 2013

                                                                                                                            

Referat af bestyrelsesmødet d.30. september 2013.

 

Tilstede: Brian, Kim, Per, Stig, John, Søren.

Hus:

Køkkenet laver mad til d. 26. oktober 2013 hvor standeren stryges.

Det forventes at Køkkenet fortsætter i næste sæson.

Bestyrelsen udtrykker ros til køkkenets mad og sætter pris på at de fortsætter.

Bestyrelsen er enige om at priserne på maden kan forhandles til næste sæson.

Orientering fra Brian:

Flydebroerne der tidligere blev opbevaret på byggegrundet er blevet købt af BKV med henblik på at der skal fremstilles en ny flydebro mod syd til erstatning for den vi havde der tidligere.

Arbejdet med den nye bro forventes at kunne påbegyndes til foråret 2014.

Der er taget priser ind på ny flydebro som tænkes til erstatning for den efterhånden udtjente bro mod nord. Dette arbejde forventes påbegyndt til oktober 2014.

Under udskiftningen af den nordlige bro bliver det nødvendigt, midlertidigt, at flytte rundt på pladserne, således at de berørte både kortvarigt kommer ned på bla. den nye bro mod syd.

Klubben har midlerne til ovenstående.

Hovedbroen forventes renoveret i 2015.

Orientering fra Kim:

Der er 3 ledige A-pladser, 1plads til 21 fod og 2 pladser til 26 fod.

Der er pt. to gæster.

Ny kontor PC og brug af den efter aftale med Kim.

10 A-medlemmer er i restance med pligtarbejde.

Kim samler op på B-medlemmer der er i restance for samme.

Orientering fra Per:

Arbejdet med at finde nye/ mere energi venlige køleskabe fortsætter.

Der ses på temperaturforholdene i lagerrummet ved siden af køkkenet.

Der arbejdes på hygge og samvær i klubben en gang om måneden, på sammenskuds basis, herom nærmere når der er noget konkret.

Orientering fra John:

Rettidigt kontingent indbetaling for A- og B-medlemmer er d. 1.oktober 2013.

Efter d. 5.oktober 2013 udsendes breve til medlemmer som er i restance.

Der ud over:

Næste bestyrelsesmøde er d.29. oktober 2013 kl. 18.00.

Sidste bestyrelsesmøde i år er d. 26. november 2013 kl. 18.00.

Tilmelding til kommende arrangementer på køleskabene i klubhuset eller meget gerne på hjemmesiden.

Pbv.

Søren P.

Yderligere information