Bestyrelsesmøde 180924

Tilstede var:

Brian Jepsen, Søren Paarup, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Preben Sindt.

Generel info:

- Bestyrelsen minder bådskur ejerne om at arealet mellem skurene og blomsterkummerne skal vedligeholdes af ejerne.

- Bådejerne kan frit tage strøm til vedligeholdelsesladere og lænse pumper i bådene.

Har bådejerne brug for mere strøm end dette skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.

- Bestyrelsen gør igen opmærksom på at private ejendele, skrot og opmagasinering på fællesarealer, værkstedet, vaskebroen, området ved værkstedet og trådgården ikke er til medlemmernes frie benyttelse.

Skrot, køleskabe, møbler, udtjente grille mm. skal de enkelte medlemmer selv bortskaffe. Der kan sættes olie, maling og kemikalierester i lukkede tætte beholdere i rummet i trådgården.

Dagrenovation/ aviser/ pap mm. kan bortskaffes i de dertil anbragte 600 L containere.

Værkstedet kan frit benyttes til hvad det kan være af reparationer osv. Står der private effekter der er under reparation skal der sættes ejer navn på og dato for hvornår de igen fjernes.

- Standeren stryges d. 27-10-2018 kl. 17.45. Der er efterfølgende middag i klubhuset. Tilmelding på listen på køleskabet. Prisen for arrangementet vil fremgå af samme liste.

Fra Formanden:

- Formanden orienterede om bådskurerne – der sker et par rokeringer.

Bestyrelsen har besluttet at det ledige hus tildeles Tove og Erik. (Obersten)

Næste bestyrelsesmøde er d. 29-10-2018.

Yderligere information