Bestyrelsesmøde 170306

Referat af bestyrelsesmødet den 6. marts 2017

 

Hus

Troels havde udarbejdet udkast til søgning af fonde – et kæmpearbejde; alle i be-

styrelsen var imponerede over arbejdet. Foreløbig ’ingen gevinst’; ansøgning

tilpasses de fonde, der søges men det er ’op ad bakke’ ... men der er stadig håb.

En foreløbig tak til Troels fra bestyrelsen.

Køkken:

Grundet sygdom trækker Johnny A. sig helt fra Køkkenet. Er der nogen, der er

Interesseret i at få gang i køkkenet, hjælper Johnny gerne i det omfang han kan.

Per foreslog det lille bord med bænkr (lige til højre for baren) fjernet og et andet

Anvendeligt bord sat istedet – han fik grønt lys fra den resterende bestyrelse.

Generalforsamling:

Mail vedrørende generalforsamling er udsendt. Eventuelle forslag til general-

forsamling skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.

 

HUSK KONTINGENT BETALING

A-medlemmer betaler pr. 15. marts.

Husk også, at hvis du betaler noget kontant SKAL det være til Karsten –kasserer.

Lån/leje af klubhus:

Vi talte lidt om lån/’leje’ af klubhus; måske kan klarere regler formuleres?

Kulturhavn:

Nogle ønsker at BKV i år – ligesom i 2015 – deltager i kulturhavn. Bestyrelsen

Accepterede dette. Annemarie Holm er tovholder og er ved at samle gode hjælpe-

kræfter. ... Se tidligere udsendt mail fra bkvs gmail, der er oprettet med Brian navn.

 

Plads/broer

Kim melder at, at BKV stadig har ALT OPTAGET. En del ligger på gæsteplads.

Vi er omkring 252 A-, B- og C-medlemmer.

 

Eventuelt:

Næste bestyrelses-møde er mandag den 27. marts kl. 18.00.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kontingent betaling nærmer sig. Forfaldsdato

Er som bekendt 15. marts for A- medlemmer.

Lørdag den 1. april er der Standerhejsning og generalforsamling.

Yderligere information