Bestyrelsesmøde 130527

 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 27. maj 2013

 

Tilstede: John, Tove, Kim, Søren, Per, Stig og Keld

 

Velkommen til Keld, ’nyvalgt’ suppleant.

 

Pligtarbejde

   Pligtarbejdet 8. og 9. juni styres af Kim og Søren. Søren tager lørdagen, Kim

   kommer om søndagen. 

  

Hus

   Vores øl automater er meget dyre i drift – Per undersøger, om vi kan anskaffe noget

   mere energifornuftigt.

  

Plads/broer

   Tre A-bådpladser optages af joller; Kim taler med de implicerede, for jollerne skal

   flyttes til jollepladser – vi har nemlig brug for alle bådpladser!

 

   Kim, broformand, ønsker ”kun” at have ansvaret for broer og bådpladser, da det er

   et kæmpearbejde.

   Fremover tager Brian eller Søren sig af de små båd-huse.

  

Andet

   Asbjørn kom og fortalte om klubbens nye hjemmeside. Det lød godt, og bestyrelsen

   glæder sig til en snarlig demonstration.

  

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 24. juni kl. 18.00 – og husk at kontoret

   holder ferielukket i hele juli.

Yderligere information