Bestyrelsesmøde 170328

Referat af bestyrelsesmødet den 27. marts 2017

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Per, Karsten, Martin A. og Johnny M..

 

Hus

Troels indledte mødet med en status på søgning af fonde. Afslag fra 8; håb for 2 – 3 ansøgninger (APMøller, Velux og ?). Ansøgningen rettes til mod fondene og BY-og Havn kontaktes for godkendelse og for lejekontrakt.

Igen En foreløbig tak til Troels fra bestyrelsen for hans kæmpe store indsats.

 

Vi talte meget om lån/leje af klubhus og køkken. Hus og køkken kan kun lånes/lejes af A-medlemmer og kun med bestyrelsens godkendelse.

Vi har i år intet ’køkken-personale’, hvorfor køkkenet er lukket, med mindre der kommer opslag op om, at der er åbent. Vi forsøger nok med en kalender, hvor man så kan skrive sig på og åbne køkkenet og lave mad . Det kan være en dag – det kan være week-ender. Mere om det senere ... og måske nogen har gode ideer m.h.t. køkkenet.

 

Pers næsten månedlige torsdags-middage” har været en stor success – måske andre også har lyst at ’tage køkkenet’ på tilsvarende måde (måske blot for en enkelt aften).

 

Billard-klubben skal tegnes af et A-medlem; Brian finder ud af, hvem det er.

 

C-medlemmer, der ønsker at komme på klubbens mail-liste bedes skrive en mail til Bådklubben.

 

Vi talte også en del om kulturhavn arrangementet 26.-27. august 2017.

 

Plads/broer

Kim melder at, at BKV stadig har ALT OPTAGET. 5 ligger på gæsteplads. Vi optager stadig C-medlemmer, hvis de blot ønsker at være støtte-medlemmer.

 

Eventuelt

Næste bestyrelses-møde er mandag den 24. april kl. 18.00.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kontingent betaling nærmer sig. Forfaldsdato var som bekendt 15. marts for A- medlemmer. Husk, at hvis du betaler noget kontant SKAL det være til Karsten –kasser.

Lørdag den 1. april er der Standerhejsning og generalforsamling.

Yderligere information