Bestyrelsesmøde 140630

Referat af bestyrelsesmødet den 30. juni 2014

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Søren, Per, Karsten og Clelia

Hus

   Opvaskemaskinen har fået et tiltrængt ’hovedeftersyn’, så nu er bestik og glas igen

   helt rent!

Skt. Hans

   Til næste år vil vi – igen – søge om bål-mulighed i/ved BKV (vi har tidligere fået

   afslag.

   Skt. Hans aften er vel overstået; TAK til køkkenet for en dejlig Skt.Hans-middag!

  

Plads/broer

   Brian har bestilt broer til levering i november – så i forbindelse med sæsonens

   sidste arbejds-weekwnd (4. og 5. oktober) er der pligtarbejde til alle! (Alle der

   skylder/ ønsker).

   Clelias opråb vedr. slusevagter har resulteret i, at BKV nu har mange der kan tage

   sluse-vagt. BKV er ansvarlig for årets sidste vagter af kun én times varighed – det

   er 7. + 8. + 9. november.

   Bestyrelsen vil gerne skærpe sikkerheden for INGEN BRAND i de små havne-

   huse; Karsten har tjekket og der eksisterer brandalarmer i trådløs forbindelse med

   hinanden – 32 i forbindelsen. Karsten indhenter tilbud og udregner en ca.-pris pr.

   bådhus.

Andet

   Husk at aflæse el i bådhusene – en kwt koster igen i år kr. 2,50.

   Der er ikke megen aktivitet på BKV’s hjemmeside; skal den være levende, er det

   op til medlemmerne.

   Bestyrelsen er blevet opmærksom på en brist i klubbens kommunikation med

   Dansk Sejlunion. Der eksisterer et blad ’Sejler’, som ikke alle medlemmer

   modtager. ’Sejler’ udkommer 4 gange årligt. Hvis du ønsker at modtage bladet,

   mail da navn og adresse til Tove, der vil sørge for – overfor Dansk Sejlunion – at

   oprette dig som medlem af BKV.

   Dansk Sejlunion er naturligvis også on line – se http://mit.sejlsport.dk/ ; her kan du

   selv bestille dit SEJLER-LOGIN og så bruge siden, tilbuddene m.m. som du lyster.

   Det anbefales at du inden da er oprettet som klubmedlem overfor Dansk Sejlunion.

   God fornøjelse.

   (Tove er BKV’s klubadministrator).

      

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 25. august kl. 18.00.

   God sommerferie til alle.

Yderligere information