Bestyrelsesmøde 130826

Referat af bestyrelsesmødet den 26. august 2013

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Søren, Per og Stig

Og ”Røde” Preben ’kom på besøg’ med indlæg.

Hus

BKV’s nye hjemmeside (bådklubbenvalby.dk/) er flot – tak til Asbjørn, det er

dejligt at have en hjemmeside igen (måske ikke 100% færdig); nu skal vi lære at

bruge den.

   Medlemmerne mangler måske lidt information, men på tirsdag den 3. september

   får Tove ’privatundervisning’, og vil derefter formulere en slags brugervejledning,

   der senere offentliggøres.

   Høstfesten er nu veloverstået; der skal lyde stor tak til Vivi og Anker for megen

   hjælp og flot bordopdækning og til køkkenet for dejlig mad.

   Grundet strømforbrug overvejer bestyrelsen tænd/sluk-ure på øl- og sodavands

   automaterne.

  

Plads/broer

   Preben: Der forsvinder ting (bl.a. en parallel skruestik til søjleboremaskine) fra

   værkstedet. Medlemmerne kan ikke være det bekendt! Returner dog lånte ting

   til værkstedet.

   Forslag fra Preben: Kan den overskydende energi fra klubhusets solfangeranlæg

   bruges af de små bådhuse? Brian vil undersøge.

   Målinger har vist, at nogle af de små bådhuse har 380 volt inde – det har altid været

   forbudt. Bestyrelsen vil forsøge at lokalisere synderne.

   Grundet nye medlemmer og ændret sammensætning af både har broformanden

   måtte foretage enkelte flytninger; i den forbindelse er der ved ’Guvernør broen’

   skiftet løse pæle og slået nye i.

   En affaldskurv opsættes på broen, da der er langt fra klubhuset til prammen når

   man skal af med sit ispapir, sin hundelort og sin bananskrald.

   De der er så heldige at have bådhus forventes at benytte dem – eller afhænde! Det

   er ikke meningen at ”fremmede” bebor bådhusene i længere tid.

  

Andet

Grundet navigationsundervisning flyttes bestyrelsesmøderne i vinterhalvåret til

   sidste tirsdag i måneden; næste bestyrelsesmøde er således tirsdag den 25. sep-

   tember.

Yderligere information