Bestyrelsesmøde 160627

Referat af bestyrelsesmødet den 27. juni 2016

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Søren, Karsten og Johnny M..

 

Hus

Havnehusene, der har fået skiftet broer, betaler nu noget (som tidligere fortalt)

kopiret fra referat oktober 2014:

Vedr. broer foran bådhusene: Alt skal ned og genopbygges!

De nye broer vil bestå af brædder og topbeklædning; topbeklædningen med så små

fuger at nøgler og bestik ikke kan falde i vandet.

Fra den røde streg og ud til vandet betales af BKV. Underbrædder fra den røde

streg og ind mod havnehuset betales af BKV, topbeklædningen fra den røde streg

og ind til huset betales af den enkelte ’havnehus-ejer’ – et overslag er, at det

kommer til at koste ca. kr. 110,- pr. kvardratmeter. … indkopiering slut.Brian har

uddybet: broer består af svær tømmer som klubben betaler og top bræderne som

hus ejerne betaler .

 

Gentaget fra sidste referat:

BKV’s parkeringspladser – nu er den gal igen! For mange bruger pladserne som

privat parkering, eller parkerer uden at være i klubben. Weekenderne er

slemme.Bestyrelsen bestemte at:

ALLE BILER DER HOLDER PÅ EN BKV-PARKERINGSPLADS SKAL I

FORRUDEN HAVDE SEDDEL/KORT LIGGENDE MED OPLYSNINGER

OM BILENS FØRE: NAVN, A-MEDLEMS-NUMMER OG MOBIL TELEFON-

NUMMER!!!

Hvis ikke oplysningerne er der, kan du resikere kæde for din bil,

Med lås på, som du ikke har nøgle til ... eller du kan resikere 4 flade ringe!!!.nyt:

SÅ LÆG DOG DET PAPIR/KORT MED NAVN; MEDLEMSNR OG MOBIL-

NUMMER I FORRUDEN! Og ved guvernørbroen: SÅ KØR DOG FREM OG

LAD VÆRE MED AT OPTAGE 2 AF DE FÅ PARKERINGSPLADSER.

Bestyrelsen overvejer i øvrigt at etablere 3 ekstra parkeringspladser ved værkstedet.

 

Hjertestarter

Hjertestarteren, som Tryg har sponseret, skal vedligeholdes; Brian taler med Sluse-

Holmens grundejerforening om at dele udgifterne til vedligeholdelsen. Tryg vil

give os 12 redningsveste og bestyrelsen besluttede at 6 går til kajak-afdelingen og

6 går til ’store BKV’ og at det mest skal være børneveste i varierede kg-størrelser.

 

Strømafbrydelse

Vi havde strømafbrydelse i forbindelse med uvejret natten til 24. juni og man kunne

ikke komme ind i klubhuset med bib-nøglen, da der ikke var strøm. Hans fixedede

det midlertidigt, men vi skal have en permanent løsning. Bestyrelsen har flere gan-

ge tidligere talt om at, vi skulle have nøgleadgang i klubhusets sydvendte dør, så vi

ikke bliver låst helt ude. Kim lovede at ordne det snarest, og det bliver den lange

nøgle til toiletter og parkering, der også kan bruges til den ’nye dørlås’.

 

Klubhusleje

Pr. 1/7 udløber vores 10-års-leje, så nu er klubhuset vores og vi prøver at få papir

med underskrift på omhandlende den fremtidige leje (det skulle være en formssag).

 

Plads/broer

KIM siger igen og igen, at BKV har ALT OPTAGET og mere til; vi har en del

liggende på gæstepladser og ventelisten på A-medlemskab er ved at blive for

lang, så bestyrelsen bestemte, at der ikke optages flere C-medlemmer, der ønsker

A-medlemskab – C-medlemmer, der kun vil være støttemedlemmer/evt ro kajak

kan stadig optages.

 

Hensynsløs sejlads i havnen

Troels vil gerne sætte opslag om ikke at sejle for hurtigt og om at vise hensyn op

det mener bestyrelsen at han bare kan gøre; der er en pæl og der er rækværk. –

vend eventuelt lige opslagsstedet med bestyrelsen.

Jetski /vandscootere må ikke sejle i havnen; Karsten forsøger at finde noget fra

Søfartsstyrelsen, der omhandler dette.

 

Trappereparation

Trappen mellem hus 4 og hus 5 er ved at være færdig, takket være Hans og

jælpere – blandt hjælperene Laus datter.

 

 

Eventuelt

Søren vil kontakte Codan og forhøre sig om vores forsikringsdækning; nu

vi ikke længere er medlem af Dansk Sejlunion.

Johnny M. fortalte at der er Poker Run fra Bryggen førstkomne weekend.

Johnny anbefalede at se Poker Run 2015 på uTube.

Det er blevet tid til aflæsning af el-målere i bådhusene. En kwt koster stadig

kr. 2,50 – betal pr. girokort, pc eller kontant til Karsten (eller Brian).

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 29. august kl. 18.00, da der som vanligt

hverken er kontorvagter eller bestyrelsesmøde i juli. God sommer.

Yderligere information