Bestyrelsesmøde 150126

D.8.februar 2015

Referat af bestyrelsesmødet d.26.januar 2015

Til stede: Kim, Per, Clevia, Karsten og Søren ( referent)

Afbud: Brian, John og Tove.

Venteliste:

Kim kunne oplyse at der var tre pladser før jul og pt er der 2 ledige pladser. 1A plads og 1 B plads, begge til både op til max 26 fod.

Prisen på leje af klubhus har været diskuteret. Emnet tages atter op til næste bestyrelsesmøde.

Der satses på at vandet til husene åbnes til påskefrokosten d.4.april 2015, dog kun hvis der ikke er frost.

Bestyrelsen har besluttet at BKV meldes ud af Dansk Sejl Union inden udgangen af december 2015.

Næste bestyrelsesmøde er flyttet til d.2.marts 2015.

På dette møde fastsættes datoerne for arbejdsweekender.

Pbv

Søren P.

Yderligere information