Bestyrelsesmøde 180226

Referat af bestyrelsesmøde 26-02-2018       
     

Tilstede var:

Søren Paarup, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Tove Jensen, Martin Andersen.

Generel info:

Påskefrokost er aflyst da påsken falder tidligt i år, der afholdes i stedet Pinsefrokost 19/5.

Der bliver hovedrengjort i køkkenet (det bliver inden påske).

Der er blevet udført service på ovnen i køkkenet.

Vaskemaskinen fungerer igen, der er kommet nyt møntsystem.

Pladsen foran værkstedet bliver brugt til diverse arbejdsopgaver som slibning, maling osv. parkering er derfor på eget ansvar.

Husk navn og telefonnummer i forruden når i parkerer i BKV.

Tilbuddet på anoder på jernpæle er kommet. (klubhus og flydebroer) Prisen er 46.000 kr. Montering inkluderet, efterfølgende vil BKV selv kunne skifte anoder.

BKV er indkaldt og deltager i infomøde om sikkerhed i havnen den. 22. marts. Mødet omhandler udelukkende om ”at afdække hvilke muligheder I som brugere ser for at gøre passagen af slusen og slæbestedet mere brugervenlig, når behovet for at passere området via disse to veje må forventes at stige.”
(Fra BKV deltager Troels Brücker og Martin Andersen)

Fra Broformanden:

(Business as usual) Alt er optaget, det vælter med kunder i butikken. Ventelisten til at en bådplads er fyldt op.

Omkring den kommende generelforsamling 7. april:

Forslag til generalforsamlingen skal være fremlagt for bestyrelsen bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen. Sæt det gerne op på opslagstavlen/postkassen ved kontoret, eller på mail.

Det halvårlige kontingent for A og B medlemmer betales inden 15. marts.
BKV´s kontonummer finder i her (nederst på siden)
Indbetaling på gironummer er med koden (01)
(HUSK AT SKRIVE JERES NAVN OG MEDLEMSNUMMER PÅ INDBETALINGEN)

Kontorvagter i marts:

5/3 Martin Andersen, 12/3 Karsten Sigvaldason, 19/3 Johnny Mathiesen, 26/3 Per Kesby.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i BKV

Yderligere information