Bestyrelsesmøde 161031

Referat af bestyrelsesmødet den 31. oktober 2016

 

 

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Søren, Per, Karsten, Johnny M. og Martin A.

 

Hus

Standerstrygningen er nu vel overstået – en meget fin sæsonafslutning festudvalget (Jeanett, Dan, Johnny P., Atalia, Louise og Martin C.) gav os. Efter middagen rejste Clelia sig op, om ikke nogen ville melde sig og hjælpe til ved børnejuletræet’; det var der heldigvis nogen der ville ... så vi får BKV-julefrokost lørdag den 3. december 2016 (tilmeldings-liste er sat op i klubhuset og mail er udsendt i mailen efterlyses hjælpere ti oprydning m.m .og vi får børnejuletræ søndag den 11. december.

 

Vores spiritusbevilling er under fornyelse ... det skulle være så nemt,men det driller... kun IT-indberetning, blanketter, underskrifter m.m. Martin A. og Johnny M. lovede, at tage sig af problemet, tak og held og lykke til dem.

 

Per fortalte, at han har talt med nogen om en gang om måneden at lave en varm ret til salg og fortæring i klubhuset. Referenten synes det er en fin ide – de der vil lave maden er, så vidt referenten er orienteret Per,Heinrich, Benny og Jack Rob.

 

 

Plads/broer

KIM siger igen og igen, at BKV har ALT OPTAGET. Men nogle har meldt sig ud og nogle fra ventelisten, har meldt fra. BKV har nogle liggende på gæstepladser, men nu kun et par stykker på venteliste til A-medlemskab.

 

 

Eventuelt

  • 3. november rejser Brian til Tyrkiet.
  •  
  • Som tidligere skrevet lukker Hans for vandet lørdag den5. november.
  •  
  • Næste bestyrelsesmøde er mandag den 28. november kl. 18.00.
  •  
  • Brian kommer hjem igen fra Tyrkiet den 21. december2016.

Yderligere information