Bestyrelsesmøde 150427

Referat af bestyrelsesmødet den 27. april 2015

 

Tilstede var: Brian, Tove, Søren, Per, Bente og Karsten.

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand:     Brian Jepsen

Kasser:       Bente Rossel

Næstformand: Søren Paarup

Husformand:   Per Kesby

Broformand:   Kim Jensen

Sekretær:     Tove Jensen

   Derudover aftalte vi, at Kim er back up for formanden og Tove er back up for

   kassereren ... så vi ikke er så sårbare ved ferier og sygdom.

Hus

   BKV har ét Inco-indkøbskort til udlån – spørg et bestyrelsesmedlem, hvis du kort

   ønsker at låne inco-kortet.

   Bestyrelsen har ændret mening med hensyn til spillemaskiner; der bliver ikke

   opstilles spillemaskiner i klubhuset.

      

Plads/broer

   Dykkerbåden har igen svinet – og den er lige repareret. De tager den op nu, for at

   finde ud af, hvad der er galt.

   Sviner den fortsat, når den igen kommer i vandet, må den fjernes fra BKV.

   Toiletterne ved hus nr. 1 bliver ikke holdt pæne – der bliver en turnusordning for

   toiletrengøring ligesom i ”den anden ende”; Bente starter med uge 18.

   Søren er i gang med at undersøge mulighed for Skt. Hans bål; han er ikke op-

   timistisk .

   Clelia har hængt en seddel op med BKV’s anden uge for slusevagt. Skriv jer gerne

   på. Er du ikke ’uddannet’ deltag da gerne med nogle, der har slusevagt … og lær

   det.

                                                                                                                                vend

Andet

   SKAT – intet nyt; de er endnu ikke vendt tilbage med forslag til ændret

   fordelingsnøgle.

   Kulturhavn – vi talte om gode idéer, og der kom faktisk flere! Prøv at tale med

   hinanden, husk flere sjove/interessante ting om BKV og BKV’s historie.

   Har vi/I noget, så fortæl til ’Kulturhavns-gruppen’ (se opslag på øl- vand

   automaterne i klubhuset).

   Næste bestyrelsesmøde er TIRSDAG den 26. maj kl. 18.00.

(Sidste mandag i måneden er 2. Pinsedag).  

Yderligere information