Bestyrelsesmøde 130429

 

Referat af bestyrelsesmødet den 29. april 2013

 

Tilstede: John, Tove, Kim, Søren, Per og Stig

 

Bestyrelsen har konstitueret sig:

  Formand:          Brian Jepsen

  Kasser:              John Møller

  Næstformand:   Søren Paarup

  Husformand:     Per Kesby

  Broformand:     Kim Jensen

  Sekretær:          Tove Jensen

 

 

Hus

   Per har købt en dart-skive til ophæng i klubhuset. Plade og måtte indkøbes og

   opsættes inden medlemmerne bliver sluppet løs med pile!

 

   En rygekabine er under overvejelse og på tegnebrættet … for måske har vi en

   sponsor.

 

Pligtarbejde  

   Arbejdsweekenden den 21. og 22. april var godt besøgt – 25 om lørdagen og 11 om

   søndagen, så Kim kom på ’overarbejde’ med at styre og koordinere mennesker og

   aktiviteter.  Der blev virkeligt bestilt noget.

 

 Næste arbejdsweekend er 8. og 9. juni; Kim er på ferie på det tidspunkt, så Søren

 styrer den weekend.

 

Broer

   De er ved at bygge første sal på Allan Backs husbåd-lignende sag. Kim tager

   kontakt til By&Havn for at undersøge om vi overhovedet må have sådan én

   liggende.

 

   Kim tjekker i øjeblikket om de registrerede bådlængder er korrekte – betaler man

   for den bådlængde man har (gamle oplysninger kan være forkerte, nogle

   medlemmer har købt anden båd – der kan være forskellige forklaringer).

 

   Alle bådpladser i BKV er nu optaget.

  

Andet

   Da Mogens Larsen ikke er ekskluderet, men udmeldt af BKV gør bestyrelsen

   opmærksom på, at Mogens har lov til at besøge venner i klubben i deres bådhus

   og låne klubbens toilet. Mogens er ikke velkommen i klubhuset, men truende

   adfærd overfor Mogens frabedes!

  

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 27. maj kl. 18.00.

Yderligere information