Bestyrelsesmøde 210628

BKV-bestyrelsesmøde 28 JUN 2021

(Første møde efter generalforsamling 2021)

(Deltagere: bestyrelse og suppleanter. Afbud fra Jonas)

 

Konstituering af BKV-bestyrelse

Den nye bestyrelse:

Formand: Brian Jepsen

Kasserer: Preben Sindt (NY)

Næstformand: Karsten Sigvaldason (NY)

Broformand: Niels Thorsdam

Husformand: Jonas Olsen

Sekretær: Erik Bo Bruhn (NY)

Suppleant: Jonny Mathiesen

Suppleant: Ulla-Britt Lissau

(Asbjørn anmodes om at rette hjemmesiden. Erik laver udkast til vedtægtsændringerne)

 

Hovmester

Bestyrelsen og Andreas blev enige om afregning for fadøl.

Johnny ser på mulighederne for en ny opvaskemaskine. Den nuværende er for langsom.

Udover allerede planlagte udlejninger vil bestyrelsen i resten af sæsonen undgå at udleje klubhuset fredag.

 

Fra Generalforsamlingen, Johnny Pedersens spørgsmål 1, 2 og 3. 

 (Øvrige tiltag og opfordringer afventer næste møde, når referatet foreligger) 

Broen i Metropolis-enden. Johnny M er tovholder på denne sag og laver en projektskitse med økonomi, der kan ”udliciteres” til en af BKVs frivillige arbejdsgrupper.

Sorte Granitskærver. Niels er tovholder på denne sag, der holdes lidt indtil den nye rampe er lavet.

Trappen ved toiletterne. Karsten har modtaget skitse fra Per, der blot skal have leveret 3 stk. 2/4 (6 m) og nogle terrassebrædder. Erik sørger for levering af materialer.

 

EL på broerne og i husene

Karsten oplyste, at vi lige nu kan levere 63 Amp i et let rodet ledningsnet. Det er næppe nok til fremtidens både og husenes behov. Hertil kommer, at ledningsnettet trænger til en renovering. Løsningen vil formentlig blive, at der nedgraves en ny hovedledning bag husene. Karsten kommer med en mere konkret skitse efter sommerferien.

 

Igangværende og Eventuelt

Efter en BKV-arbejdsdag skal bestyrelsen traditionelt henlede opmærksomheden på, at husejerne selv skal sørge at rense området bag husene.

I forbindelse med forberedelserne til den kommende drøftelse med By og Havn om fremtidige lejeforhold modtager bestyrelsen intern faglig støtte for at kunne fastslå vores nøjagtige land- og vandareal. 

Bestyrelsen har på grund af cornarestriktioner ikke fået gennemført forberedelser, så en jubilæumsfest kan afvikles ordentligt i denne sommerperiode og må udskyde det store festbrag til næste år. Festgruppe udpeges efter sommerferien. 

PBV

Erik

(sekretær)

Yderligere information