Bestyrelsesmøde 160222

Referat af bestyrelsesmødet den 22. februar 2016

Tilstede var: Tove, Per, Søren, Bente og Karsten.

Hus

Vi talte lidt om den kommende Generalforsamling; her kan sløret løftes for at den

første weekend med ’pligtarbejde’ bliver 16. og 17. april (til mødet havde Karsten

udarbejdet en liste over aktiviteter – listen færdiggøres senere og ophænges). A pro

pos ’pligttimer’ aftalte vi, at Tove i næste sæson vil udarbejde en liste over a-

medlemmer og pligttimer, så man kan følge med i erlagte/manglende pligttimer.

Fra sidste ref, men stadigt aktuelt:Hvis du har overskud til at være med i køkkenet (og ikke allerede har meldt dig) besvar da blot denne mail, så giver Tove Johnny besked.

Detail-planlægning af sæsonens vagter foretages i marts 2016 – dato og tidspunkt

oplyses senere.

Pr. 31. marts 2016 ophørte vort medlemsskab af Dansk Sejlunion; udmeldelsen

og de ændringer dette medførte af vores love blev vedtaget på generalforsamlingen

i april 2015. Tove retter lovene som vedtaget snarest.

Plads/broer

Karsten og Søren havde en brochure om miljø-skab til giftigt affald; Søren tjekker

om vi i BKV gratis kan få sådant et miljø-skab.

Andet

Brian er tilbage den 24. marts 2016

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. marts kl. 18.00. dette på grund af

Påsken (– husk for resten BKVs påskefrokost den 26. marts)

Yderligere information