Generalforsamling 2016

BKV ordinær generalforsamling 02. april 2016

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemme-optællere – 3 personer vælges

3. Protokol

4. Beretning

5. Regnskab

6. Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

7. Indkomne forslag

8. Valg

På valg er:

Bente Chri., kasserer - modtager genvalg

Tove Jensen - modtager genvalg

Søren Pårup - modtager genvalg

Derudover skal vi genvælge/vælge suppleanter til bestyrelsen Karsten Sigvaldason modtager genvalg; da suppleant Clelia M. Jørgensen ønsker at trække sig fra bestyrelsen skal vi vælge yderligere én suppleant.

9. Eventuelt

Herunder vælges medlemmer, der vil stå for en fest:

Skt. Hans, Standerstrygning, julefrokost … og vi skal også helst have valgt to til tre medlemmer, der vil arrangere en fisketur! og hvad med en fælles sejltur!!

 

 

Punkt 1 – valg af dirigent

Bjarne Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at dagsordenen var som lovene forskrev.

 

Punkt 2 – valg af stemme-optællere

Benny Schytte, Sten Ehlers og Tove Bruhn blev valgt.

 

Punkt 3 – Protokol

Protokollen var lagt frem; ingen kommentarere.

 

Punkt 4 – Formandens beretning

Brian fortalte at flydebro bagerst er færdig og med lys

Åbent hus arrangementet ’Kulturhavn 2015’ var hyggeligt og en succes for BKV (tak til tovholder Troels og de, der aktivt deltog). Troels:At være med i Kulturhavn er et stort arbejde og BKV springer 2016 over … vi er under alle omstændigheder for sent ude.

En flydebro er udskiftet.

Brian nævnte de gode fester, som medlemme havde ’ståer for’ … måske et senere genhør med BKV-band?

Brian orienterede om at vores kontrakt skal fornyes i maj 2016 – forhåbentlig kun en formssag ligeledes skal spiritusbevillingen fornyes (er i Stigs navn)

Formandens beretning blev vedtaget med applaus.

 

Punkt 5 – Regnskab

Brian gennemgik regnskabet, svarede på enkelte spørgsmål, og forsamlingen vedtog regnskabet ved håndsoprækning.

 

Punkt 6 – Fastsættelse af kontingent og andre ydelser

Kontingent og andre ydelser fortsætter uændret.

 

Punkt 7 – Indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 

Punkt 8 – Valg til bestyrelsen

Brian startede med at fortælle at Bente trak sig som kasserer, da hendes mand er syg; bestyrelsen forslog Karsten Sigvaldason som kasserer.

Dirigenten spurgte om der var andre, der stillede op som kasserer – det var der ikke, og Karsten blev valgt til kasserer. På valg var yderligere Tove og Søren der begge var villige til at blive valgt igen.

Dirigenten spurgte, om der var andre, der stillede op til bestyrelsen. Det var der ikke. Tove og Søren blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

. Vi skulle derefter vælge 2 suppleanter til bestyrelsen, da Clelia havde trukket sig og Karsten var valgt som kasserer.

Dirigenten spurgte om hvem der stillede op som suppleant – det gjorde:

Martin Andersen

Johnny Mathisen

Stig Christensen

Sonja Dall

Ulla-Britt Lissau

Vi var 52 stemmeberettigede, incl to ved fuldmagt

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

Martin 32 stemmer – valgt som suppleant

Johnny 32 stemmer – valgt som suppleant

Stig 21 stemmer – ikke valgt

Sonja 10 stemmer – ikke valgt

Ulla-Britt 7 stemmer – ikke valgt

 

Punkt 9 – Eventuelt

Brian gentog at BKV-billard naturligvis kun er for BKV’s medlemmer!

Vedr. Festudvalg: (et festudvalg tager sig af opslag, borddækning, mad-aftaler, barvagter, opvask, oprydning, afregning og nok mere som jeg p.t. ikke kan komme i tanke om). Bjarne (dirigent) foreslog at Tove udarbejdede en liste over festerne i referatet: Der er Skt. Hans aften, Standerstrygning, Julefrokost Børnejul og Påskefrokost. de to sidste er der jo rigtig lang tid til).

På generalforsamlingen blev Standerstrygning og Julefrokosten ’besat’:

Skt. Hans aften MANGLER nogen, der vil give os en festlig Skt. Hans

KOM NU, KOM NU --- HVEM VIL????????????

Til Standerstrygning er meldte sig: Jeanett, Dan Johnny P., Atalia, Martin C. og Louise – glæd jer.

Julefrokosten tager: Benny og Ellen og Lone og Troels – dejligt.

Børnejuletræ ??????????????????????

Påskefrokost 2017 (lørdag den 15. april)?????????????????????

Fester udover de fastsatte kan også holdes.

… og så var der i år nogle, der vil arrangere en fisketur/fiskekonkurrence

Nemlig Røde Preben og Per - hurra for dem! Og der er hvisket i referentens øre at vi får en fisketur lørdag den 30. april – så se senere opslag på øl-/vand-automaterne i klubhuset vedr. fisketuren.

Vedr. en eventuel fælles sejltur – hvis Per og Kim en dag finder ud af at de ’næste weekend?’ sejler en tur til Flakfortet, så sætter de bare et opslag op på automaterne i klubhuset; og så kan man jo sejle med. Det kan blive rigtigt festligt.

Asbjørn reklamerede for hjemmesiden (www.bådklubbenvalby.dk); Asbjørn er Web-master og opfordrede os til at bruge den.

Pligtarbejde – se opslag på automaterne – der er ’bro-arbejde’m.m.m..

Karsten forespurgte om interesse for vinterpladser i Fiskerihavnen / SYD; det virkede som om at interessen var der – er du en af de interesserede, giv da Karsten besked, så vil han senere prøve at aftale det for os.

Lone efterlyste flere frivillige til køkkenarbejde – man kan melde sig til Johnny A.

Hans åbner for vandet kl.11.30.

Johnny siger at der er frokost kl. 12.30

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Dirigent: Bjarne Petersen

Referent: Tove Jensen

Yderligere information