Bestyrelsesmøde 190128

Tilstede var:

Søren Paarup, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Martin Andersen.

Generel info:

  • Langtidsparkering af cykler bag de røde skure. (oprydning)

Der vil blive sat varsel og derefter fjernes de cykler, hvor der stadig sidder varsel efter varslet udløbsdato.

  • Der skal vælges en revisor suppleant til den kommende generelforsamlingen.

  • Der vil være åbent for at medlemmerne kan arrangere mad lørdag eller søndag i stander op sæsonen. Bestyrelsen ønsker gerne noget lignende som mad-torsdags konceptet. Dette vil kunne tælle som pligtarbejde.

Ligeledes vil hovedrengøring af BKV´s køkken kunne tælle som pligtarbejde, dette skal gøres inden generelforsamlingen.

  • BKV er blevet kontaktet af GoBoat omkring partnerskab omkring en ny GoBoat base i Sydhavnen på BKV´s arealer. Dette er der blevet takket nej til. Dette skyldes at BKV lejer arealer af By & Havn og derfor ikke kan have eksterne samarbejdspartere.

Fra Broformanden:

  • Der er 4 pladser ledige på den nye flydebro, i alt er der 5 ledige pladser i hele BKV.

Hvis der er A eller B medlemmer der tænker i en større båd er der mulighed for plads på den nye flydebro. Der er plads til to både på 10 meter og to både på 8 meter. (Pladserne på den nye flydebro koster minimum 3500kr halvårligt)

I maj er der en 15 meter plads ledig i BKV. (ved prammen)

Fra Kassereren:

  • Betal venligst kontingent og andre betalinger til tiden, der bruges mange ressourcer og tid når der ikke betales rettidigt. Bestyrelsen vil gerne minde om at kassererens og resten af bestyrelsens arbejde er frivilligt og at der er mange andre ting at tage sig til end at bruge tid på opkrævninger der ikke bliver betalt rettidig. Som altid anbefaler bestyrelsen at medlemmer laver fast overførsel af kontingent. (husk navn og medlemsnummer) Hvis nogen skulle være i tvivl omkring hvornår der skal betales kontingent, er BKV´s prisliste vedhæftet.

Yderligere information