Bestyrelsesmøde 190225

Tilstede var:

Brian Jepsen, Søren Paarup, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Preben Sindt, Martin Andersen.

Generel info:

  • Regnskabet for BKV 2018 er gennemgået, underskrevet af formanden og kasserer og med enighed fra resten af bestyrelsen.

  • Bestyrelsen vil i det kommende år revidere BKV´s vedtægter med det formål at gøre vedtægterne mere tidssvarende. De endelige rettelser vil blive sendt til afstemning på generelforsamlingen 2020.

  • I forbindelse med den nye flydebro er alle pæle på nær én banket i, den sidste vil BKV sørge for at banke i. Der mangler fortsat at blive tilsluttet el og vand på den nye flydebro og dette vil blive gjort i forbindelse med at varmegraderne forhåbentligt stiger.

  • Der vil blive indkøbt sikkerhedstiger til den nye flydebro, hvis sikkerhedstigerne rent kvalitetsmæssigt holder, vil der blive indkøbt sikkerhedstiger af samme type til de resterende broer i BKV.

  • Husk at forslag fra A-medlemmer til generelforsamlingen skal være opsat på tavlen i klubhuset eller sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generelforsamlingen som finder sted den 6. april klokken 09:45 med standerhejsning efterfulgt af generelforsamling.

  • Der kommer ændringer i infrastrukturen på Teglholmen/Sluseholmen. (Se vedhæft)

Kontorvagter hver mandag klokken 17.00-18.00 i Marts:

4. marts Kim Jensen

11. marts Karsten Sigvaldason

18. marts Martin Andersen (først fra 17.30)

25. marts Per Kesby

Yderligere information