Bestyrelsesmøde 180626

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 26.06.2018  

 

 

Tilstede var: Brian Jepsen, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Preben Sindt, Søren Paarup.

Generelt

Bestyrelsen debatterede en klage over larm fra broerne Sct. Hans aften.

Der arbejdes på at finde en løsning og en dialog med vores naboer.

Pt. har bestyrelsen bedt Erik ”Obersten” om at holde kontakten til vores naboer i den nordlige ende.

Bestyrelsen beder medlemmerne om, jfr. vores reglement, at tage behørigt hensyn til vores naboer.

 

Bestyrelsen har kontaktet Harald fra Fiskeklubben. Røgeovnen ved værkstedet må ikke fyres op af hensyn til vores naboer.

 

Private ejendele, skrot og opmagasinering på fællesarealer

Bestyrelsen understreger at området ved værkstedet og trådgården ikke er medlemmernes losseplads.

Skrot, køleskabe, møbler, udtjente grille mm. skal de enkelte medlemmer selv bortskaffe.

Der kan sættes olie, maling og kemikalierester i lukkede tætte beholdere i rummet i trådgården samt dagrenovation/ aviser/ pap mm. i de dertil anbragte 600 L containere.

Terrassen ved værkstedet og værkstedet er ikke medlemmernes oplagsplads, men kan frit benyttes til hvad det kan være af reparationer osv.

Terrassen og værkstedet skal ryddes for medlemmernes private effekter. Står der private effekter der er under reparation skal der sættes ejers navn på og dato for hvornår de igen fjernes.

Fra kassereren

Der arbejdes på ny IT løsning og telefoni.

Fra Broformanden

Vi har pt. 11 gæster liggende. Alle A-pladser er optaget. Der er 7 på venteliste og der skrives ikke flere op til pladser. Ønskes det kan der oprettes støttemedlemsskaber.

 

Bestyrelsen holder sommerferie i juli, men er der noget der haster skal der skrives en mail.

Næste bestyrelsesmøde er d. 27-08-2018 kl. 18.00.

De bedste hilsner / Bestyrelsen i BKV.

Yderligere information