Bestyrelsesmøde 140825

Referat af bestyrelsesmødet den 25. august 2014

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Kim, Søren, Per og Clelia – Karsten var i Lynetten for på bestyrelsens vegne at modtage orientering om Dansk Sejlunions forsikrings- planer.

Hus

   Kaffemaskinen er ved at stå af – den vil have ’service’ hele tiden; Kim vil erstatte  

   den med en Mokkamaster.

  

   Vekselautomaten er gået i udu, og den kan ikke repareres. John sørger for at vi får

   en anden.

   Rune (vores vekselautomat-mand) har forslået os at anskaffe 2 spilleautomater til

   opstilling i klubhuset – han vil komme til næste bestyrelsesmøde og fortælle om,

   hvordan han havde tænkt sig det, og så kan bestyrelsen tage stilling.  

   Per har undersøgt hvordan temperaturen på lageret kan sænkes om sommeren; hans

   rådgiver siger ’aircondition’ … pris ca. kr. 6.000 – 7.000. Det vil bestyrelsen tænke

   en hel del over!

   Tove blev en dag spurgt om hun ville aktivere en bib-nøgle til et nyt A-medlem; det

   ”gad” Tove ikke lige den dag (jeg var ikke klar over at det nye A-medlem var til

   stede) – jeg beklager og undskylder den uheldige formulering, men beder samtidig

   om forståelse for, at man kan have andre planer når man er i BKV i ferien.

   Noget positivt kom der dog ud af hændelsen: Kim vil udarbejde brugervejledning

   til aktivering af bib-nøgler, Tove vil kritisk gennemlæse vejledningen, og derefter

   bør alle bestyrelsesmedlemmer kunne aktiverer bib-nøgler.

   Bestyrelsen mener, vi er lidt sårbare med hensyn til Nøglesystemet; Kim vil spørge

   Leif Tvede om han har kendskab til en installations CD af Nøglesystemet.

    

Plads/broer

   En campingvogn har af bestyrelsen fået tilladelse til at stå på BKV-grund den 5., 6.

   og 7. september … det er i forbindelse med Sydhavns-relateret teater.

   BKV kan igen melde alt optaget m.h.t. A- og B-medlemskaber. Kim har endvidere

   fået henvendelse fra 5, der ønsker medlemskab. Gæstepladser siges op.

Andet

   Grundet nye broer forventer vi 3 weekender med pligtarbejde i oktober.

   Høstfesten måtte aflyses på grund af for få tilmeldte – ærgerligt!

 

   Referenten gør opmærksom på, at der igen i år vil være navigationsundervisning

   i BKV (forudsat at der er nok tilmeldte) – se opslag i klubhuset.

  

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 29. september kl. 18.00.

  

Yderligere information