Bestyrelsesmøde 170626

Bestyrelsesmøde d. 26-06-2017

Til stede:
Brian, Per, Kim, Tove, Karsten, Johnny og Søren (Referent)

Formanden oplyste at Kajak afdelingen har fået sponsoreret en kajak til stor glæde for klubben.

Til alm. info:
D.13-08-2017 underholder Jesper Thilo på klubbens terrasse. Samme dag vil P-pladserne ved nedgangen til klubben være reserveret til arrangementet.
Bemærk at klubhuset ikke er tilgængeligt for udefra kommende og medlemmerne bedes sørge for at holde dørene lukkede efter sig.
Samme dag laver spejderne snobrød, dykkerne svømmer i kanalerne, en modelskibs klub kommer og viser deres søgående enheder og meget meget mere. Detaljeret program kan ses på klubben hjemmeside.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Bestyrelsen henstiller til medlemmerne at private effekter i værkstedet og i det aflæste rum bag værkstedet tømmes for private effekter hurtigst muligt.
Oprydning/ udsmidning kan forventes at ske inden standeren stryges.

Bestyrelsen oplyser at der ikke er ledige pladser og der er stadig lukket for indmeldelse.
Medlemmerne henstilles til at meddele Broformanden hvis en bådplads ikke benyttes i en kortere eller længere periode. Dette med henblik på udlejning som gæsteplads. Dette vil give mulighed for en kærkommen indtægt til klubben til de forbedringer der er gang i.

Klubbens kontor holder sommerferie hele juli måned.

Bestyrelsen gør opmærksom på at elmålerne i bådhusene skal aflæses d. 01-07-2017. KW prisen er uforandret og aflæsningerne meldes ind til formanden.
Kontant betaling kun til kasseren.

Næste bestyrelsesmøde er d.28-08-2017.


Pbv. Søren P.

Yderligere information