Bestyrelsesmøde 190325

Tilstede var:

Brian Jepsen, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Preben Sindt, Martin Andersen.

Generel info:

  • Vedrørende generelforsamling den 6. april (Standerhejsning kl. 09.45)

Til generelforsamlingen er også vores revisor på valg.

Der er blevet fundet en fejl i regnskabet for 2018. Forklaringen findes på side 2 og det korrigerede regnskab for 2018 er vedhæftet.

Næstformanden medbringer weinerbrød til generelforsamlingen

Vedrørende spisning efter generelforsamlingen, må alle der gerne vil spise med snarest give en melding til Johnny Mathiesen på tlf. 40156033 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Menuen skulle efter sigende være skipperlabskovs eller deromkring.

Tak til jer dem der har meldt sig til at lave mad.

  • Til alle skurejere:

Efter generelforsamlingen bliver der åbnet for vandet til bådskurene og ligeledes vil Karsten Sigvaldason aflæse alle elmålere i skurene, i bedes derfor være til stede umiddelbart efter generelforsamlingen.

  • Broarbejde i den Nordlige ende af BKV:

Er blevet påbegyndt i den sidste weekend i marts og projektet omhandler at forhøje den eksisterende bro med cirka 50 centimeter. Den nordlige bro i BKV er meget lavt liggende og har flere gange i forbindelse med storm været under vand. Konsekvensen af dette har været at broen mange steder er meget medtaget. En stor tak til dem der har langt timer med både planlægning og arbejdet i weekenden. Det er bemærkelsesværdigt hvor stærkt og effektivt det efterhånden går.

I denne forbindelse har formand Brian Jepsen ydet BKV et lån på cirka 100.000 kroner til materialer til broarbejdet i BKV nord og yderligere cirka 30.000 kroner til lamper til broerne i BKV. Lånet er budgetteret til at skulle tilbagebetales i efteråret 2019.

  • Fra Broformanden:

Alle pladser ved den nye flydebro er nu afsat.

Kontorvagter i april, mandage fra klokken 17.00-18.00.

1/4 aflyst; 8/4 Karsten Sigvaldason; 15/4 Martin Andersen (først fra kl. 17.45); 22/4 ?; 29/4?

Kære medlemmer

Der vedlægges nyt regnskab.

Det er har lavet en fejl i opstillingen af regnskabet.

Det drejer sig om jeg ændrede måden at lave regnskab på i forhold til tidligere til i 2018 til ikke at indeholde moms hverken af indtægter eller udgifter i resultatet.

Endvidere skulle jeg også udeholde elafgift, som vi enten skal afregne af medlemmers forbrug eller få tilbage af klubbens forbrug.

Her har jeg lavet en fejl vedr. el- afgift, som ikke skulle være med i tallene.

Nettoindtægten af el af huse er derfor ændret fra:                   kr. 32.526 til kr. 17.643.

Nettoudgiften til el falder fra:                                                  kr. 128.862 til kr. 64.932

Årets resultat bliver derfor et mindre underskud på kr. 54.280.

Fejlen er alene min og revisionen kan ikke bebrejdes, da de har fået forelagt de rigtige fakturaer og kontrolleret dem.

Så det er alene opstillingen af regnskabet.

Jeg beklager fejlen

Preben Sindt

Suppleant i BKV

Yderligere information