Bestyrelsesmøde 170828

Referat  af bestyrelsesmødet d. 28/8 2017

Til stede var:

Brian Jepsen, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Tove Jensen, Martin Andersen.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de medlemmer der har deltaget med organiseringen af Kulturhavn 2017. Tak til alle der har deltaget med at hjælpe til på de for skellige aktiviteter, åbne broer og til dem der bare kom og deltog. Alle har bidraget til at BKV fik en weekend med aktivitet, liv og godt humør. Dejligt at se jer i havnen.

Alt i alt kunne BKV mønstre ca. 70 frivillige medlemmer ind over weekenden. (der er lagt lidt billeder op på vores hjemmeside)

Flydebroer

Vores formand Brian meddeler at han stadig er i fuld gang med at indhente tilbud.

Dueligheds undervisning til efteråret/vinter i BKV.  
 
(for tilmelding til dueligheds undervisning vil der blive sat en tilmeldingsseddel op i klubhuset) Dem der ønsker duelighedsundervisning i BKV, har til slut september til at få meldt sig til)

Til alle bådførende i BKV

Bestyrelsen vil gerne minde om, at alle bådførende medlemmer skal kunne præsentere et duelighedsbevis, samt komme med en kopi af dette til bestyrelsen.

Fra BKV´s vedtægter.

§ 8 Medlemspligter, forsikringer. Stk. 3.

”Ethvert medlem er forpligtiget til at gøre sig bekendt med reglementet for Københavns havn, samt inden 1 år at have gennemgået kursus i navigation og alm. søfartsregler. Enhver undladelse af foranstående kan medføre eksklusion. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel”

Et speedbådskørekort tæller ikke for et duelighedsbevis, det svarer kun til den
praktiske del af duelighedsbeviset. (Det vil kunne være muligt at kunne tage den
teoretiske del i klubben til efterår/vinter)

23/09 + 24/09 er arbejdsweekend
(Tilmelding på seddel i klubhuset, tilmelding er bindende en uge før)


Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt den 25. september 2017.


Med venlig hilsen BKV´s bestyrelse

Yderligere information