Bestyrelsesmøde 150526

Referat af bestyrelsesmødet den 26. maj 2015

 

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Søren, Per, Bente og Karsten.

Hus

   Arbejdsweekend som bekendt 6. og 7. juni – Per og Søren styrer, Søren registrerer.

      

Plads/broer

   BKV har nu 87 A-pladser og 8 jollepladser; Kim melder alt optaget.

   Vi har 5, der ligger på gæstepladser.

   Bestyrelsen pointerer at man ikke kan – og aldrig har kunnet – sælge båd MED

   bådplads!

   Man må ikke have stikdåser under broerne – det har ’knaldet’ hfi-relæerne flere

   gange!

   Der vil blive gået kontrol – med BIDETANG.

   En nabo-beboer vil melde BKV til miljø-myndighederne, fordi der bliver

   højtryksspulet uden opsamlings-bassin i havnen. To både er på venteliste til

   spuling, derefter stoppes højtryksspuling indtil videre.

   Brian tager kontakt til miljøministeriet, og så må vi afvente retningslinier/svar

   derfra.

   Vi må muligvis være indstillet på fremover at højtryksspule ”et andet sted”.

   Når broerne repareres /terrasserne fjernes vil det blive forbudt med overbrædder

   som Clelia med flere har; adskillelses-’vægge’ på broerne vil stadig være tilladt.

   Bestyrelsen overvejer at udskifte låsene på de tre toiletter på BKV-strandvejen,

   da de ikke rengøres ordentligt. Man kan så få en nøgle mod at skrive sig på en

   turnusliste og deltage i rengøringen! (Det fungerer d e l v i s t sådan på det toilet,

   fjernest fra klubhuset).

Kulturhavn 8. og 9. august

   EFTERLYSNING: Har nogen en megafon, de vil låne os i de to dage???

   Bemærk, at bestyrelsen har besluttet, at besøgende må benytte vores ’bro-møbler’

   i kulturhavn-dagene (ønsker du ikke det, bed så selv gæsterne lade være eller

   markér med ”privat”).

   Kim lægger båd til i dagene, så besøgende kan komme om bord og høre lidt om

   søfartsregler m.m..

   Nogle bådskure kan besøges – de må ikke ligne ’beboelse’ for meget; Brian og

   Aases hus kan vises frem, det kan Tove og Johnnys også og Mette og Sten Ehlers –

   er det korrekt? Er der andre, der vil åbne og være til stede i de dage? Besked til

   Troels, der styrer og koordinerer havnedagene.

   Vær lidt forsigtige, hvis han, der miljø-mæssigt er efter os, er en af de besøgende.    

Andet

   SKAT – der har været møde; ny opgørelse for sidste halvår af 2014 vil blive

   udarbejdet (det vil sandsynligvis koste os ca. 20.000 mindre i tilbagebetaling,

   men er stadigt favorabelt for BKV).

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 29. juni kl. 18.00.

  

Yderligere information