Bestyrelsesmøde 141027

Referat af bestyrelsesmødet den 27. oktober 2014

 

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Søren, Per, Karsten og Clelia.

Hus

   Vi overvejer varm-luft håndtørrer til toiletterne. Per undersøger marked og priser.

   En svar-telefon vil blive opsat i klubhuset (tæt ved ’Vivis plads’) – i første omgang

   er det en prøve.

   Voksen-julefrokosten er som bekendt lørdag den 6. december. Maden leveres af

   BKV’s køkken ved Dorthe og Palle.

   Der mangler en slags festudvalg/hjælpere til borddækning/udsmykning og senere til

   at overtage baren (når Dorthe og Palle går hjem) og til oprydning; underholdende

   indslag hilses også meget velkommen!

   Hvis du kan og vil bidrage med noget, kontakt da Brian.

   Børne-juletræ er som angivet i aktivitetskalenderen søndag den 14. december.

   Til generalforsamlingen 2015 skal vi vælge festudvalg - man kan tage én eller

   flere fester. Overvej om det ikke lige var noget for dig!

    

Plads/broer

   Bådpladser – alt udsolgt og Kim har flere, der ønsker A-medlemskab, når der igen

   bliver ledige pladser.

   De nye broer kommer om en uges tid – det er beton-flydebroer.

   Vedr. broer foran bådhusene: Alt skal ned og genopbygges!

   De nye broer vil bestå af brædder og topbeklædning; topbeklædningen med så små

   fuger at nøgler og bestik ikke kan falde i vandet.

   Fra den røde streg og ud til vandet betales af BKV. Underbrædder fra den røde

   streg og ind mod havnehuset betales af BKV, topbeklædningen fra den røde streg

   og ind til huset betales af den enkelte ’havnehus-ejer’ – et overslag er, at det

   kommer til at koste ca. kr. 110,- pr. kvardratmeter.

Andet

   Jannik og Emil Lykkebak har været så uheldige at have haft indbrud i deres både –

   vær opmærksom … tag evt. dit udstyr (GPS m.m.) med hjem, når du forlader

   båden.  

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 24. november kl. 18.00.

  

Yderligere information