Bestyrelsesmøde 210927

 

bkv

 

 

BKV-bestyrelsesmøde 27 SEP 2021

(Deltagere: bestyrelse og suppleanter. Afbud fra Niels)

Opfølgning fra sidste møde.

Der rykkes lidt rundt på funktionerne. Ulla-Britt vil varetage en del af sekretærfunktionerne – herunder facebook og hjemmeside.

Hvad angår skurene er bestyrelsen ved at formulere en procedure for tildeling. Listen over interessenter vil blive sendt til disse. Det retlige forhold om et skur uden skøde på en genudlejet grund arbejder bestyrelsen videre med.

Forventeligt er der et brugbart udspil angående ansvarsforsikringer til næste møde.

Fra Niels oplyses, at der er lavet aftale med klubbens nye låsesmed: Låse-Specialisten, Vigerslev Allé 19, 2500 Valby, hvilket betyder, at vi igen kan få lavet nye nøgler til eksisterende system.

Den endelige gennemgang af EL forventes omkring standerstrygning, hvor der vil blive slukket for strøm til skurene et par dage. Altså – tøm fryser og køleskab.

Standerstrygning 30 OKT bliver kl. 17:30 – (sol ned 17:36).

Arbejdsdag 6 NOV

Julefrokost 4 DEC (fast juleteam) og børne-juletræ 12 DEC (Johnny er tovholder)

 

Nyt fra Formand/Næstformand, kasserer, broformand og husformand.

Næstformanden oplyste, at den store opgave til vores arbejdsdag 6 NOV vil blive opsætning af redningstov på vores broer.

Broformandens skriftlige indlæg – Alle pladser optaget.

 

Sociale arrangementer.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig et oplæg fra Niels. Nærmere detaljer udsendes i nyhedsbrev.

 

Forhandling med By og Havn.

I bestyrelsens forhandlingsteam vil indgå David Gibson og vores lokale landinspektør Bendt Schaarup. Formentlig møde i oktober.

 

Opgørelse af pligtarbejde. 

Der er blevet udarbejdet en oversigt, der ud fra ”skyldige timer” viser, at vi kan forvente en god deltagelse til den kommende arbejdsdag, 6 NOV

 

 

Eventuelt.

BKVs kraftigt forsinkede fødselsdagsfest planlægges afviklet en lørdag i juni 2022, hvilket vil være en glimrende anledning til at få fornyet vores noget slidte telt.

BKV bogen er ved at være klar til trykning og bogteamet planlægger en udgivelsesreception søndag 14 NOV 13 – 16.

Referent: Erik

Yderligere information