Bestyrelsesmøde 150928

 

Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2015

 

Tilstede var: Brian, Tove, Kim, Søren, Bente og Karsten.

Hus

   Vedrørende middag til Standerstrygning: Vi tager thaibuffet udefra og efterlyser her

   nogle, der vil anrette maden, pakke væk, sørge for opvask, på-plads-stilling -

   nogle, der kort sagt vil ”tage køkkenet” indtil barpersonalet (Lissie og Kim N.)

   overtager. Det kan tælle som ’pligttimer’! Hvis du/I vil hjælpe til, kontakt da Tove

-         helst pr. mail.

   Når denne sejl-sæson er slut overtager BKV igen køkkenet.

Jeanett og Johnny A. vil sammen stå for styringen.

   De vil finde ud af sortiment, hvordan lageret styres m.m.

   Vi håber mange vil deltage på et ’køkkenhold’; et hold anbefales at bestå af 3

   personer, én i baren og to i køkkenet. Er man blot en eller to kan Jeanett og Johnny

   nok hjælpe med at sammensætte hold pr. weekend (man behøver ikke være

   sammen med de samme hele tiden).  

   Skrevet i august-referatet, og det gælder stadig: ”Så tænk over køkkenhold

og hvor meget jeres hold kan klare – selv en enkelt weekend har interesse!

   Vi vender senere tilbage med retningslinier ... håber meget I vil være med, og at vi

   sammen kan få det til at fungere.”

   Køkkenvagter kan være ’pligttimer’.

   Udspillet er nu Jeanetts og Johnnys, men forbered dig, for vagtplan skal helst være

   udarbejdet inden 1. april 2016.

Plads/broer

   I BKV er der 33 lamper på broerne; nogle er gået ud, og bestyrelsen har besluttet at

   vi går over til LED-lys i alle lamper. Udskiftning finder sted snarest.

   Gæstebroen, der var rådden, er under reparation/udskiftning (ref.).

   Grundejerforeningen, hvor BKV hører til, holder møde i denne uge; Brian og

   Karsten deltager. Bl.a. er parkeringsforhold på dagsordnen.

  

Andet

   BKV er nu udmeldt af Dansk Sejlunion (som vedtaget på generalforsamlingen).

   Medlemskabet ophører ved udgangen af 2015. Lovene ændres som aftalt på

   generalforsamlingen.

   HUSK kontingentindbetalingen pr. 1. oktober!!!!

   Flytter man adresse, husk da at informere bestyrelsen om den nye adresse.  

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26. oktober kl. 18.00.  

Yderligere information