Bestyrelsesmøde 150629

Referat af bestyrelsesmødet den 29. juni 2015

Tilstede var: Brian, Tove, Søren, Bente, Karsten og Clelia.

Hus

   Klubhuset har fået markiser – 1000 tak til vores øl-leverandør!

   Bestyrelsen pointerer, at klubhuset altid kan ”lånes” til en åben fest for BKV’ere –

   lørdag eller hele weekenden; disse dage, hvor køkkenet er lukket for smørrebrøds-

   salg, bliver fastlagt ved sæson-start og har tidligere stået på bagsiden af gæste-

   kortene.

   Rengøringsproblemer: Når du har benyttet baderummet, skal du selv gøre det rent

   efter dig (Vivi har stillet ’ting’ frem, så det skulle være muligt).

   Ros til holdet, der stod for Sankt Hans festen (Birgitte, Bjarne, Annemarie og Ole).

   Kage-bordet, der var fremtryllet af dem selv med medhjælpere, var pragtfuldt!

      

Plads/broer

   Alvorlige rengøringsproblemer vedrørende de to toiletter ved hus nr. 1; Bente

   har igen - og for sidste gang – rengjort begge toiletter. Det ene er fremover

   offentligt og rengøres af bruger … hvis han/hun husker det!!! Det andet toilet

   er aflåset; Bente styrer nøgleudlevering til de, der i turnusordning, er med til at

   rengøre toilettet.

   Der mangler arbejdskraft til broarbejdet – se mail af 2. juli; det kan ikke være

   rigtigt, at det hovedsageligt er Hans og Jannik der knokler for os alle sammen!

   Broerne skiftes - i første omgang hen til midt på Dennis’s hus, hus nr. 8.

  

Andet

   Det er blevet tid til aflæsning af el-målere i bådhusene. En kwt koster stadig

   kr. 2,50 – betal pr. girokort, pc eller til Bente (eller Brian).

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 31. august kl. 18.00 (grundet ferie er der

   som sædvanligt ikke bestyrelsesmøde i juli, men som noget nyt er der også i juli

   kontoråbent hver mandag).

Yderligere information