Bestyrelsesmøde 170925

Referat af bestyrelsesmøde den 25/9-2017

Til stede: Brian Jepsen, Søren Pårup, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Johnny Mathiesen, Tove Jensen, Martin Andersen.
 
Bestyrelsen har haft en forespørgsel fra formanden i BKV´s billardklub. Formanden fra billardklubben ønsker at kunne invitere ikke-medlemmer med til den ugentlige billard aften.
Bestyrelsen finder ikke dette hensigtsmæssigt. Begrundelsen for dette er, at der i klubbens regi er en række fastlagte klubaktiviteter, hvor det er blevet pointeret at det det er tilladt at medbringe gæster.
Hvis der derimod er tale om at medbringe gæster på et permanent basis til klubaktiviteter, finder klubben det ikke anderledes end at være med i hvilken som helst andre klub/forening. Her er det også påkrævet at man melder sig ind i klubben for at have adgang til aktiviteterne.

Pligtarbejde den 23/24 september 2017
Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagende for den flotte indsats. Alt hvad der var på ”to do” listen blev udført. Klubhuset og især vores værksted har sjældent set flottere ud.

Kontingent betales for A og B medlemmer 01-10-2017
For indbetaling se http://www.bådklubbenvalby.dk/index.php/om-bkv (under ”andre forhold”)

28/10 Standerstrygning Kl. 17.45 
Derefter er der spisning. Tilmeldingsliste ophænges i klubhuset - sidste tilmelding 22/10; (husk at der kun kan være et begrænset antal til spisning)

Bestyrelsen ønsker at rette en særlig tak til Troels for en stor arbejdsindsats i forhold til den igangværende fondsøgning til nye flydebroer (bro 1,2,3) og til at få BKV´s stemme hørt i kampen for at gøre havnen et mere sikkert sted at færdes i.

(Tak til Thorkild for det smukke billede)

Yderligere information