Bestyrelsesmøde 140526

Referat af bestyrelsesmødet den 26. maj 2014

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Kim, Karsten og Clelia

   Kim er bortrejst i arbejdsweekenden den 14. og 15. juni. Ansvar for opsyn/

   registrering /arbejdsfordeling varetages af Brian og Karsten.

   Pligtarbejds-aktiviteter:

  • Generel oprydning
  • Malerrummet skal tømmes
  • Pontonerne skal køres væk

Plads/broer

   De to broer (før man når klubhuset) er færdige! Den store båd, der ligger på gæste-

   plads ved klubhuset, flyttes til ny bro.

   ’Cappuccino’, der er sat til salg, flyttes op til klubhuset, så den præsenteres pænt;

’Tøsen’ flyttes ned på plads.

  

   Stadig flere kontakter os/Kim for at høre om vi har plads, men BKV har ALT

OPTAGET.

   Clelia, der er ’udlært’ slusevagt, er slusevagt-koordinator.

   Bestyrelsen har talt om ’sammenhængende røgalarm’ til alle 34 bådhuse; Karsten

   undersøger mulighederne og priserne.

Fisketuren

   Lørdag den 24. maj havde BKV som bekendt fiskekonkurrence. Ca. 15 fiskere

   havde en dejlig dag på vandet.

   Stig vandt 1. præmie med en torsk på 2,5 kg., Niels (en gæst hos René) fik 2.

   præmien og Johnny A. tog 3. præmien … og vi fik mange torsk!

   Stor tak til ’Røde’Preben og Per for arrangementet – der godt kan tåle en gentagelse

   senere i år eller/og til næste sæson!

Andet

   Tilmeldinger til arrangementer i ’bestyrelses-regi’ modtages IKKE på

   Facebook, men på liste i klubhuset – medmindre andet er meddelt.

      

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 30. juni kl. 18.00 – og husk at der

   hverken er kontoråbent eller bestyrelsesmøde i juli … dér er der ferie!

Yderligere information