Bestyrelsesmøde 140929

Referat af bestyrelsesmødet den 29. september 2014

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Kim, Søren, Per og Karsten.

Mødet startede med at byde velkommen til Rune Holmstrøm (vekselautomat-mand), som John havde fået til at komme og fortælle om spilleautomater – nævnt i sidste referat.

Rune, der har sit eget firma, fortalte at når vi har spiritusbevilling, har vi uden videre ret til at opsætte 3 spilleautomater; BKV er interesserede i 2, der skal placeres der, hvor ”de gamle” stod.

Rune:

  • Automaterne er koblet op via en box, så SKAT får, hvad de skal have
  • Runes firma ordner forsikring af udstyr (kontanter kan ikke forsikres)
  • Automaterne tømmes 2 – 3 gange ugentligt
  • Fordeling af overskud er 60% til BKV og 40% til Runes firma

Bestyrelsen var interesserede ... skal gennemlæse og underskrive kontrakt (hvis alt er O.K.) – og automaterne kan opsættes ca. 10 hverdage efter at kontrakten er underskrevet.

Tak til Rune.

Derefter deltog Annemarie Holm i mødet, medens vi snakkede ’sladder om havnehuse’; Annemarie havde på forhånd gjort opmærksom på, at medlemmer snakkede om ”partnerskab omkring både og skur” i et af de nederste huse - og om ”underminering af venteliste”.

Bestyrelsen fastslår, at man selvfølgelig ikke bare ”kan indgå et partnerskab” og så uden videre overtage havnehus, hvis den oprindelige husejer trækker sig.

Hvis nogen mener at have oplevet noget andet, må de komme til næste bestyrelsesmøde – spørge hvad de er i tvivl om og få en forklaring.

I øvrigt henviser bestyrelsen til generalforsamlingen 6. april 2013 (kopieret):

”Annemarie havde indsendt forslag vedrørende tildeling af bådskure.

Der var oprindeligt 2 forslag, forslag 1 udgik og Annemarie og forsamlingen behandlede forslag 2; bestyrelsen ønskede sidste afsnit udeladt, hvilket accepteredes

 

Forslag 2 (ændret):

At generalforsamlingen den 6. april beslutter, at bestyrelsen skal hænge ventelisten til bådskure ud på

opslagstavlen igen og fremover tildele skurene efter denne tidligere liste. Når øvrige A-medlemmer ønsker

et skur, noteres de på en liste nummer 2 efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til max. 15 på liste 2.

Når disse opfylder et ‘aktiv’-kriterium, flyttes deres navne til ventelisten i halen på de, der allerede står på

denne. Ventelisten lukker, når der er 25 opnoterede. Nye opnoteringer kan ske, efterhånden som der bliver

ledige skure.

Forslaget blev yderligere modificeret med at der kun eksisterer én liste (ref.: på listen står både ’aktive’ medlemmer og andre, så tildeling af bådskure behøver ikke følge listen slavisk).

Herefter blev forslaget sat til afstemning, og forslaget blev vedtaget. ”                

… kopiering slut.

Tak til Annemarie for at have henvendt sig til bestyrelsen.

Hus

   Kim har indkøbt en ’Mokkamaster’ i stedet for den trætte, gamle kaffemaskine.

   Karsten vil sætte ventilator/udluftning op i lageret inden næste sommer – for at

   afhjælpe de høje lager-temperaturer.

   Kim har fundet Nøglesystemets installations-cd’ere; vil tage back up – og så er vi

   ikke længere SÅ sårbare.

   Kontrakten på vores øl- og sodavandsautomater udløber 30. september; en

   ’kontrakt-person’ kommer onsdag den 1. oktober og taler med Brian og John om

   ’hvad så’ for fremtiden.

    

Plads/broer

   BKV har igen og stadig alle bådpladser optaget; Kim har skrevet nogle stykker

   op, da der hele tiden kommer nye ønsker om A-medlemskab. Kim styrer suverænt.

   Brian fortalte af udskiftning af broer kører efter planen.

   På lørdag demonterer Karsten el på Guvernørbroen.

   De gamle broers stolper saves - i 3. uge i oktober - over af dykkere; dykkerne

   fjerner også de gamle stolper.

   Vi mangler ’bro-arbejdskraft’ – hvis du har lyst, meld dig da til en af de tre

   weekender, hvor der arbejdes … se opslag og tilmelding på automaterne i klub-

   huset.  

Andet

   Karsten orienterede om Dansk Sejlunions forsikringsplaner (han var til møde dér,

   sidst vi holdt bestyrelsesmøde). Brian og Karsten vil på et senere tidspunkt studere

   det materiale Karsten har fået udleveret. Umiddelbart ser det ud til at vores Codan-

   forsikring er ligeså god som de nye tilbud.

   To remindere:

-         Det er kontingent-betalings tid!!

-         Vi har ’Standerstrygning’ den 25. oktober – se opslag/tilmelding i klubhuset.

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 27. oktober kl. 18.00.

  

Yderligere information