Bestyrelsesmøde 170424

Referat af bestyrelsesmødet den 24. april 2017

 

Tilstede var: Brian, Tove, Søren, Per, Karsten, Johnny M. Og Martin A. Kim havde på mail meldt afbud til mødet, og skrevet at når vi konstituerede bestyrelsen fortsatte han gerne som broformand.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand: Brian Jepsen

Kasser: Karsten Sigvaldason

Næstformand: Søren Paarup

Husformand: Per Kesby

Broformand: Kim Jensen

Sekretær: Tove Jensen

 

Fondssøgning:

I starten af mødet deltog også Troels, som startede mødet. Status på ’fond-søgning’ er at 13 fonde er søgt, nogle har sagt nej, men 3 seriøse, har endnu ikke svaret; enkeltpersoner, bådeklubber, politikkere og ejendoms-mæglere er også blevet spurgt. Troels går videre.

Troels har haft kontakt til By og Havn og der er kommet det ud af det, at BKV nu har fået uopsigelig lejekontrakt til 1. juli 2022 med 12 måneders opsigelse derefter. Bedre end andre bådklubber! Vi afventer tilbud På flydebroer. Derefter henvendelse til By&Havn om godkendelse af projektet, forlængelse af broer med fem meter og moralsk støtte til fondsansøgninger. I sidste ende sender vi formelle og fulde ansøgninger til tre fonde.

Faktisk har Troels først dagen efter bestyrelsesmødet haft direkte kontakt med B&H. Men det kan nævnes at både borgmester Morten Kabell og overborgmester Frank Jensen støtter klubben. Begge er nu på vores støtteliste.

 

 Hus

Johnny M. fortalte, at der er god opbakning til slusevagter; de første er besat.

Bestyrelsen kan igen fastslå, at klubhuset kun kan lånes/lejes af et A-medlem. Lånet/lejen er en mulighed ikke en ret, for lånet/lejen skal godkendes af bestyrelsen efter bestyrelsens accept af lånet/lejen kan man skrive sig på kalenderen, der hænger på døren til lageret. Lån/leje koster fortsat kr. 1000.

 Vedrørende klubfester henstillede Tove, at man kun køber (både af mad og drikke) hvad man regner med af afsætte – ikke for store indkøb med klubben som sikkerhedsnet. 

Da vi har den køkken-situation, vi har, kan man til fester trække øl i automaterne og Tove spurgte om /foreslog at vi selv må medbringe vin til fester. Brian huskede os på, at kun dansk indkøbt (momset) øl og vin må nydes i klubhuset. Hvis vi selv tager vin med, vil det være en god idé at gemme bonnen fra Irma/Netto, eller hvor vinen nu er købt – hvis Told/SKAT netop aflagde besøg den dag! 

Vi tænker nærmere over det med fester og vender senere tilbage mener referanten, hvis de der ’står for festen’ ønsker bar, skal vi have helt klare regler for afregning.  

Martin A. fortalte at i forbindelse med spiritusbevillings-forhandlingen, har myndighederne ønsket en ’lydsluse’ dør efter kontoret, før toiletterne, der hvor der tidligere har siddet en dør. De ønsker også en dørpumpe; det får vi ordnet på et tidspunkt.

 

Plads/broer

Sikke et brobyggeri vi er vidne til!! Der knokles og knokles … arbejds-weekender (8.9. april, påsken, hverdage, 22.23. april og flere hverdage). Kom og se, hvad der sker. Og brobyggerne forkæles af Brian og nu også af Aase – det hele er fantastisk synes sekretæren!!!

 

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 29. maj kl. 18.00.

Yderligere information