Bestyrelsesmøde 220131

Bestyrelsesmøde 31/1-2022


Til stede: Brian, Karsten, Preben, Niels, Jonas, Erik, Johnny, Ulla-Britt (referent)


1. Opfølgning fra seneste møde/referat
Nyt telt Johnny undersøger muligheder for nyt teltsystem til vores 50-års jubilæum.
Vedtægtsændringer Der arbejdes på forslag til ændring af vedtægterne til den kommende Generalforsamling.


2. Bordet rundt:
Formand/næstformand: Pga. stormen Malik er strømmen gået på broerne. Der er stadig strøm i nogle af skurene. Karsten vil på sigt lave en forsyning kun til skurene og lægge en anden forsyning til broerne. Alt blev skiftet i 2013 efter Bodil, men det er et hårdt miljø vi bor i. Der vil blive arbejdet på at få strømmen tilbage nu.


Kasserer: Regnskabet er næsten færdigt. Det ser bedre ud end budgettet for 2021, da aktivitetsniveauet har været lavere end normalt.
Der kommer dog fremadrettet pæne stigninger på leje af landarealet de kommende år samt at afregningsprisen pr. kwh vil stige for skurene i 2022.


Broformand: Nye A-medlemmer vil blive set an af bestyrelsen – i lighed med tildeling af bådskure.


Husformand: Der er accepteret et par medlemsforespørgsler på leje af klubhuset udenfor sæsonen. Der er lagt skridsikkert underlag på slidsken ved indgangen – samme model bestilles til landgangsbroen. Der er nu skiftet relæ til Toilet-Tanken. Erik forsøger at finde en korrekt brugsanvisning til den nye opvaskemaskine.


3. Kontrakt m/By & Havn
BKV har haft forhandlinger med BY & Havn omkring vore land- og vandkontrakter. Vi har fået en 10-årig kontrakt på vort landareal.
Den nuværende pris for landleje er kr. 82,06 pr. m2 inkl. moms. Det er samme faste pris for alle i den del af havnen hvor vi ligger.
Lejen stiger med 2,5% pr. år og lander på kr. 128,13 inkl. moms pr. m2 i 2031.

Yderligere information