Bestyrelsesmøde 140428

Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2014

 

Tilstede var: John, Tove, Kim, Søren, Per, Karsten og Clelia

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand:          Brian Jepsen

Kasser:              John Møller

Næstformand:  Søren Paarup

Husformand:     Per Kesby

Broformand:     Kim Jensen

Sekretær:         Tove Jensen

   Bestyrelsen vedtog, at fremover kan suppleanter godt have kontorvagt.

Hus

Parkerings-båsene misbruges fortsat; bestyrelsen orker ikke mere så låse og nøgler

   udskiftes – vi vil have styr på, hvem der misbruger … og hvem, der har nøgle!

   Dato for udskiftning offentliggøres på opslagstavlen i klubhuset.

   Per indkøber 6 nye lamper til klubhuset – til udskiftning af de skallede grønne.

  

   Kim er bortrejst i arbejdsweekenden den 3. og 4. maj. Ansvar for opsyn/registrering

   /arbejdsfordeling varetages om lørdagen af Per og om søndagen af Karsten.

Broer

   Redningsbåd fra Københavns Kommune og Brandvæsen ligger på gæsteplads ved

   bro nr. 3.

  

   BKV melder ALT UDSOLGT – alle bådpladser og alle jollepladser er nu optaget;

   også kajakafdelingen melder optaget.

Andet

Efter 1. marts kan der være knas med den kollektive ansvarsforsikring i Codan.

   Tilsyneladende skal bestyrelsen – som noget nyt – underskrive forsikrings-

   anmodningen. Vi tjekker med Codan.

   Per og ’Røde’-Preben forsøger at arrangere en fisketur – det bliver nok 24. maj,

   men følg med og tilmeld dig på opslagstavlen i klubhuset.

   Referenten: Vores hjemmeside www.bådklubbenvalby.dk/ fungerer igen.

      

   Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26. maj kl. 18.00.

Yderligere information