Bestyrelsesmøde 210830

BKV-bestyrelsesmøde 30 AUG 2021

(Deltagere: bestyrelse og suppleanter. Afbud fra Brian og Jonas)

Siden sidst: 

 Næstformanden havde drøftet duelighedsundersundervisning med Leif Tvede. Vi prøver om der kan blive et hold igen i år.

 

Der mangler et par detaljer før vores nøglesystem er perfekt. Karsten tager kontakt til firmaet, der har leveret nuværende nøgler (den udleverede model).

 

Fra broformanden meldes: Alt udsolgt.

 

Kassereren oplyste, at ny opvaskemaskine ikke var billig. Og også en pæn regning på reparation af vores fyr.

 

El på broerne og i skurene: 

 Der bruges mere og mere el. Og el-både er på vej. Karsten er i færd med at klarlægge fordelingen af vores forbrug mellem klubhus, bådskure og broerne. Og det ender med, at vi skal trække nogle nye kabler. Sagen fortsætter.

 

Ny Adresse: 

 Den korrekte adresse for vores klubhus (med hjertestarter) er Oscars Pettifords Vej 4, 2450 København SV. Det hidtil anvendte nr. 10 markeres på Krak og GPS som midt i husrækken. Preben har taget sagen.

 

Brandsikring i skurene: 

 Der er ingen færdig løsning lige nu. Men det bliver noget i retning af lidt mere slukningsmateriel udenfor skurene. Det bemærkes, at eksisterende materiel er trykprøvet og i orden.

 

Juridisk bistand vedr. ejerskab af bådskure:  

Erik indleder jagten på en kvalificeret, juridisk vurdering. Næppe gratis.

 

CODAN ansvarsforsikring:  

 Det viser sig, at Havnepolitiet kræver, at man kan dokumentere, at ansvarsforsikringen er betalt og aktiv. Det er ikke nok at have en police på vores kollektive forsikring. Niels er i kontakt med Codan, så alle BKV både kan fremvise en ”kvittering”.

 

Standerstrygning: 

 Lørdag 30 OKT (der udsendes særlig information)

 

Arbejdsdag: 

 Lørdag 6 NOV (der udsendes særlig information). Det bemærkes, at der ikke er ændringer til de traditionelle normer: 10 årlige pligttimer. Ingen pligttimer konverteres til en afgift på 2500,- kr.

 

Julefrokost: 

 Bestyrelsen behøvede ikke at spørge – det faste julesuperfrokostteam er allerede gået i gang og kan oplyse at dagen bliver lørdag 4 DEC.

 

Børnejulefest: 

 Aktivitetsdirektør er Johnny, der er overbevist om, at de faste hjælpere strømmer til.

Yderligere information