Bestyrelsesmøde 171030

Referat af bestyrelsesmøde 30 okt. 2017.

Til stede:
Brian Jepsen, Kim Jensen, Karsten Sigvaldason, Per Kesby, Søren Paarup, Johnny
Mathiesen, Martin Andersen.

Kære medlemmer.
Standeren for sæsonen 2017 er taget ned, men bestyrelsen håber at dette ikke er
ensbetydende med at aktiviteterne i klubben forsvinder i vinterens mørke. Standeren blev pillet ned med stil og efterfugt af fantastisk mad og fest (tak til de involverede) Sommeren ikke har vist sig fra den bedste side, men det har ikke holdt os tilbage.
Bestyrelsen vil gerne takke alle der i standersæsonen har bidraget med liv og aktivitet i og for BKV.

Beretning fra Broformanden
Broformanden melder alt optaget. Der er optaget 2 nye A og B medlemmer. BKV har pt. udlejet 3 gæstepladser.
Alt hvad der angår spørgsmål vedrørende bådpladser bedes rettes udelukkende til
Broformand, Kim Jensen.

Nye Flydebroer
Formanden beretter om at der skulle være økonomi til flydebro nr. 1. (den der ligger tættest på klubhuset) Projektet forventes at påbegyndes vinteren 2018.
Flydebroen betales af BKV´s egenkapital.

Til skurejerne
Det sidste stræk af det nye broarbejde påbegyndes i slutningen af marts 2018. Alle skurejere bedes have fjernet udbygninger, trapper og de genstandes der opbevares under skurene. (som står på broen)
Skurene det drejer sig om er de første 7 huse fra klubhuset.

Børnejuletræsfest
10. december klokken 14.00. Max alder 13 år. C-medlemmer betaler 100. kroner pr. deltagende barn. Sidste tilmelding er 29/11. Tilmelding hænges op i klubhuset.
(husk at angive navn og alder)
(hvis der er nogen der gerne vil hjælpe til med organiseringen, er i meget
velkomne)


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Yderligere information