Strategimøde 220115

Bestyrelsens strategimøde – referat
Dato: 15/1-2022, kl. 13.00


Til stede: Brian, Karsten, Preben, Niels, Erik, Johnny, Ulla-Britt (referent)
Afbud: Jonas


Årets aktiviteter
Alle mere eller mindre faste aktiviteter blev gennemgået og datoer fastlagt. Der udarbejdes en Aktivitetskalender – der selvfølgelig også vil hænge på opslagstavlen i klubhuset samt blive lagt på vores hjemmeside www.bådklubbenvalby.dk.


Foredrag: Indtil videre er det bestyrelsens mening at servere kaffe/kage, men skulle du/I have lyst til at stå for en hyggemiddag efterfølgende, vil dette også blive budt velkommen.


50-års jubilæum: Bestyrelsen er ansvarlig for dette arrangement.


Arbejdsdage: Der vil være et max antal deltagere på 35-40 personer pr. dag, og bestyrelsen vil sørge for, at der er fastlagte arbejdsopgaver til hver af dagene hen over sæsonen.


Fester generelt: Når et festudvalg er ”klar”, meldes planen ind til bestyrelsens tovholder. Et eventuelt overskud går til BKV’s Børnejul.


Kulturhavn 2022: Kommer som sædvanlig til at foregå sidste weekend i august og vi forventer at modtage en invitation i februar måned. Bestyrelsen hører gerne fra dig/jer som har lyst til at påtage jer arbejdsopgaver i forbindelse med dette. Der foreligger meget materiale, der kan genbruges fra Kulturhavn 2017.


For alle arrangementer gælder, at det kan blive nødvendigt at flytte/aflyse pga. restriktioner, men vi håber på en sæson med godt vejr, hyggeligt samvær på broerne og vandet – og coronafrit
BKV’s bestyrelse

Yderligere information