Bestyrelsesmøde 141124

Referat af bestyrelsesmødet den 24. november 2014

 

Tilstede var: Brian, John, Tove, Kim, Søren, Per og Karsten.

Hus

   Bestyrelsen bestemte at pr. 1. januar 2015 koster lån af klubhus kr. 1.000,-.

   I klubhuset må der KUN serveres øl, vand og vin indkøbt i dansk forretning!

Vi havde en forrygende standerstrygning – tak til Vivi og Anker for den fine bord-

   dækning, tak til køkkenet for dejlig mad.

   Bestyrelsen enedes om opsætning af to spilleautomater på prøve; sker der indbrud

   eller hærværk fjernes automaterne igen.

   BKV har skiftet til et billigere el-selskab (Nordnet); nat-strøm til meget billig pris.

   Per undersøgte håndtørrer til toiletterne og havde noget materiale med til mødet.

   Håndtørrerne er dyre og bestyrelsen besluttede ikke at anskaffe nogen, men skifte

   håndklæder oftere – især til fester ... ellers tag dit eget håndklæde med til dine egne

   hænder.

   En svar-telefon vil blive opsat i klubhuset (tæt ved ’Vivis plads’) – i første omgang

   er det en prøve (stod også i referat af sidste møde, men NU sker det).

   Igen kopieret fra sidste referat:

   ”Voksen-julefrokosten er som bekendt lørdag den 6. december. Maden leveres af

   BKV’s køkken ved Dorthe og Palle.

   Der mangler en slags festudvalg/hjælpere til borddækning/udsmykning og senere til

   at overtage baren (når Dorthe og Palle går hjem) og til oprydning; underholdende

   indslag hilses også meget velkommen!

   Hvis du kan og vil bidrage med noget, kontakt da Brian.

   Børne-juletræ er som angivet i aktivitetskalenderen søndag den 14. december.”

  

Plads/broer

   Broerne er sat fast nu; Y-bommene monteres snarest.

   Status på bådpladser – vi har ét ledigt A-medlemskab. Kim har noteret 6 op, der

ønsker A-medlemskab, når der igen bliver ledige pladser.

  

Andet

   Brian er bortrejst fra omkring 8. januar til slutningen af februar 2015.

   Der er ikke bestyrelsesmøde i december (juleferie), så næste bestyrelsesmøde er

mandag den 26. januar 2015 kl. 18.00.

   GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE.

  

Yderligere information