Bestyrelsesmøde 190527

 • Udskriv

Tilstede var:

Brian Jepsen, Karsten Sigvaldason, Jonas Olsen, Johnny Mathiesen, Preben Sindt, Martin Andersen.

Generel info:

 • Den 17. juni er BKVs klubhus udlånt til afdelingen Byudvikling & Faciliteter fra Københavns Kommune fra klokken 08.00-16.00. De arbejder med at udvikle en pendant til BKV i den norlige ende af Københavns havn og vil gerne søge lidt inspiration hos BKV. Hele dagen er afsat til at afdelingen Byudvikling & Faciliteter fra Københavns Kommune holde temadag omkring en kommende havnestrategi. Alle medlemmer bedes udvise hensyn til gæsterne i klubhuset og begrænse mængden af aktiviteter i klubhuset på dagen til et minimum.

Bestyrelsen har modtaget og behandlet nedenstående forslag fra medlemmer. Til de interesserede er de fulde forslag vedhæftet.

Forslag om Børnenes Julefest

 • Til forslaget om helt at afskaffe gaver til Børnes Juletræsfest, vil bestyrelsen forsat insistere på at hvert enkelt barn får en gave. I stedet vil bestyrelsen henvise til det maksimum beløb pr. barn på 150 kroner. (som førhen)

Forslag om fælles retningslinjer ved BKV fester:

 • Klubbens fester arrangeres af medlemmer, der for deres store indsats får maden gratis. Her er det bestyrelsens holdning at arrangørerne selv må afgøre om det de skal spise gratis eller betale for spisning.

 • Bestyrelsen bestræber sig på at enhver klubfest skal kunne løbe rundt. Skulle et eventuelt underskud indtræffe vil BKV dække underskuddet inden for rimelighedens grænser, såfremt et fuldt regnskab kan fremlægges for klubben kasserer. Om festarrangørerne vil aflevere overskuddet fra fester til BKV, overdrage overskuddet til andre fester afholdt i BKV regi eller bruge dem som depositum til næste BKV fest, mener bestyrelsen forsat skal være valgfrit.

 • De festansvarlige beslutter indhold, naturligvis under hensyntagen til klubbens traditioner. Evt. særønsker skal inden festens afholdelse rettes til de festansvarlige, som egenrådigt beslutter, hvad de magter eller ej.

Dette er bestyrelsen enige i.

Fra Broformanden:

 • Broformanden melder alt optaget.

 • Status på broerne er, at alle både er ved at være på plads.

 • De nye y-bomme samt fortøjnings klamper til bro 1 er sat til at skulle blive start juni. (Oprindeligt var det de blevet lovet til 1/6)

 

Fra Husformanden:

 • En ny hovmester har meldt sig, derfor er klubhuset fra juli ikke længerne tilgængeligt som udleje til A-medlemmerne i weekenderne længere. Den nye hovmester vil tiltræde omkring starten af juli, hvor der igen vil være mulighed for bespisning af BKV´s medlemmer i weekenderne.

 • Det er stadig muligt at leje BKV´s klubhus i hverdage fremover, samt i weekeender når standeren er nede.

 • Fremover vil der blive opkrævet en depositum på 1000 kroner for leje af klubhuset.

 • Al henvendelse omkring leje af klubhuset sker via husformand Jonas Olsen, via mail eller telefon når klubhuset skal lejes. Husformanden står også for at notere i kalenderen når klubhuset er lejet ud til pågældende.

Kontorvagter i juni:

3/6 Karsten Sigvaldason

17/6 Karsten Sigvaldason

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 24/6.