Regler for BKV Kajak

 

-     BKV Kajak er en afdeling af kajakroere under motorbådsklubben Bådklubben Valby.

-     BKV Kajak består af A-medlemmer eller C-medlemmer med kajakmedlemsskab.

-     Kajakafdelingen vælger et arbejdsudvalg bestående af mindst et A-medlem. Et A-medlem herfra er fast kontakt til BKV’s bestyrelse.

-     Kajakafdelingen har 24 kajakpladser, hvoraf 10 er reserveret til klubkajakker, 2 til gæster og resten til medlemmers egne kajakker.

-     A-medlemmer har fortrinsret til at opstalde private kajakker. Er alle pladser optaget har A-medlemmer førsteret til kajakplads.

-     Kontingent for A-medlemmer: 600,- kr. årligt. For C-medlemmer:

    700,- kr. årligt (=C-medlemsskab) og 1200,- kr. årligt i kontingent,

    desuden 600,- kr. i gebyr ved indmeldelse.

-   BKV Kajaks medlemstal er max. 40.

-     Interesserede tilbydes prøveture, hvis der er kapacitet. A-medlemmer har fortrinsret til sådanne ture. Turene skal foregå med frigivne medlemmer.

-     Interesserede kan efter et par prøveture ansøge om prøver hos afdelingens instruktører. Frigivelse udløses efter mindst 50 km roning og godkendt prøve. A-medlemmer har ret til at komme til prøver, andre skal først indmeldes i BKV som C-medlemmer og betale kontingent.

-     Kun frigivne medlemmer, der har bestået prøven og betalt kontingent, kan ro ud alene og få udleveret nøgle til skur og klubkajakker.

-     Frigivelse kræver godkendt prøve i 600 m svømning, entring samt makkerredning.

-     Låner af klubkajak er ansvarlig for kajak og udstyr. Desuden for forsvarlig parkering, aflåsning samt rengøring.

-     Lån af klubkajakker sker efter først-til-mølle princippet, undervisning har dog første prioritet.

-     Arbejdsudvalget er ansvarligt for opdaterede informationer på bådklubbenvalby.dk om BKV Kajak.

Kajakreglerne er vedtaget på BKV’s generalforsamling 2. april 2011.